Umiejętne zarządzanie

W ramach podpisanej umowy oferujemy pełną obsługę administracyjną nieruchomości, w tym prowadzenie ewidencji lokali i właścicieli, przygotowanie i obsługę zebrań, redagowanie pism i projektów uchwał, ubezpieczenie budynku.

Zapewnimy dla nieruchomości dostawę mediów i usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem budynku, urządzeń technicznych, instalacji i urządzeń pomiarowych, utrzymanie porządku i czystości oraz pielęgnację terenów zielonych a dla właścicieli możliwość stałej informacji o sytuacji finansowej, stanie technicznym budynku oraz dostęp do dokumentów nieruchomości wspólnej. Ponadto uporządkujemy stan prawny nieruchomości, powołamy Wspólnotę Mieszkaniową lub przejmiemy protokolarnie od poprzedniego Zarządcy.

Wyślij zapytanie