Dla dewelopera

Zarządzanie nowo wybudowanymi nieruchomościami to duże wyzwanie oraz satysfakcja a posiadane doświadczenie w zarządzaniu są kluczowe do zapewnienia świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Zakres świadczonych przez nas usług dla Dewelopera obejmuje zarówno administrowanie nieruchomością Dewelopera w początkowym okresie jej funkcjonowania, począwszy od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu do momentu wyodrębnienia lokalu w budynku, jak również zarządzanie wspólnotą mieszkaniową w późniejszym okresie.

Praktyka pokazuje, że zanim zostanie podpisany pierwszy akt notarialny i powstanie wspólnota mieszkaniowa, lokale są przekazywane przyszłym właścicielom w celu rozpoczęcia prac remontowych.

Aby działania Dewelopera mogły zostać skupione na dokończeniu sprzedaży inwestycji, proponujemy przyjęcie w obsługę przyszłych właścicieli lokali od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu, tym samym przejmujemy rozliczenie użytkowników lokali za zużyte media za okres od protokolarnego przekazania lokalu przez Dewelopera do dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej.

Przekazanie nieruchomości w zarząd już na początkowym etapie jest zdecydowanie wygodne i efektywne. W tym momencie zarządca zobowiązany jest do przygotowania struktury formalno-prawnej wspólnoty m.in. statutu wspólnoty, projektów uchwał, projektu regulaminu określającego zasady utrzymania porządku i czystości, dokumentów dotyczących wysokości zaliczek na pokrycie kosztów zarządu, regulaminu rozliczania mediów itp. Odpowiednie przygotowanie wszystkich dokumentów usprawni współpracę ze wspólnotą i umożliwi zbudowanie dobrych relacji z właścicielami lokali. Ponadto wzmocni poczucie zaufania i utwierdzi w przekonaniu, że dokonali słusznego wyboru, kupując lokal w Państwa inwestycji.

Współpraca z Agata Cyrklewicz Zarządca Nieruchomości to:

  • powierzenie zarządu nieruchomością kompetentnemu, licencjonowanemu zarządcy nieruchomości,
  • gwarancja zachowania wysokich standardów współpracy oraz dbałości o dobre relacje i budowanie pozytywnego wizerunku Dewelopera z obecnymi i potencjalnym klientami,
  • rozliczanie nabywców lokali za zużyte media od czasu przekazania lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym
  • odpowiednio wyposażone i komfortowe biuro do spotkań i obsługi zebrań z właścicielami,
  • stosowanie najnowszych rozwiązań w zakresie kanałów obsługi właścicieli m.in. bieżący kontakt e-mail, e-kartoteka, masowa komunikacja SMS,
  • serwis informacyjny e-kartoteka, umożliwiający właścicielom lokali stały dostęp do konta swojego lokalu, umożliwiający sprawdzenie salda konta, głosowanie uchwał, sprawdzenie tablicy ogłoszeniowej budynku.
  • optymalizacja kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, która jest możliwa dzięki kilkuletniemu doświadczeniu i szerokiej bazie firm usługowych.
Wyślij zapytanie