Przejrzysta księgowość

W pełni zadbamy o transparentność kosztów i zasadność wydatków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz zachowanie równowagi finansowej. Zajmiemy się rzetelnym i rozsądnym przeznaczaniem środków na konkretne prace związane z remontem lub obsługą nieruchomości.

Księgowość wspólnoty jest ważnym elementem funkcjonowania nieruchomości. Jej prawidłowość umożliwia dokonanie właściwych rozliczeń mediów i kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej oraz zachowanie należytej kontroli nad płatnościami i skuteczną windykacją. Prawidłowa księgowość zapewnia również utrzymanie ciągłości dostaw mediów i usług do nieruchomości wspólnej.

W ramach naszych usług oferujemy Państwu: prowadzenie ewidencji rachunkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokonywanie płatności dotyczących nieruchomości za pośrednictwem rachunków bankowych oraz bieżącą obsługę tych rachunków, prowadzenie dokumentacji księgowej i jej przechowywanie, pozyskanie kredytów termomodernizacyjnych, remontowych i inwestycyjnych, stałą analizą i nadzór nad windykacją zaległości i należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej, dokonywanie rozliczeń kosztów i naliczeń na podstawie podjętych uchwał, rozliczanie zużycia mediów w częściach wspólnych i lokalach indywidualnych, przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych, dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej do e-kartoteki, umożliwiającej każdemu właścicielowi lokalu bieżącą kontrolę rozrachunków lokalu oraz finansów wspólnoty.

Wyślij zapytanie